DYMATIZE ISO 100-5 LB

Waxaa kujiro protiino murqaha dhiso, waxaa lacaba labo mar subaxdii iyo markad gymka kasoo baxdid.

Wuxuu kaasaacidaya misaanka cadiinta ah in uu hoos u dhigo, lnk wuxuu ku xiranayahay dietkaad, diet fiican laantii natiijada aad rabtid ma gaareeysid.

Isbarbar Dhig Alaabta

$117.00

Isbarbar Dhig Alaabta